Begeleiding

 

Vroeginterventie

 

Stel je je vragen bij je eigen druggebruik of gamegedrag, of maak je je zorgen om iemand uit je omgeving?
Voel je dat het de verkeerde kant uitgaat?
Vind je nergens begrip of kan je er moeilijk over praten?

Bij Drugpunt kan je terecht voor begeleiding bij beginnende problemen op vlak van drugs, gamen en gokken.

Drugs?
Onder drugs verstaan we zowel legale (alcohol, tabak, medicatie) als illegale genotsmiddelen (cannabis, XTC, speed, cocaïne, ...).

Gamen en gokken
Ook grenzeloos game- of gokgedrag kan een onderwerp van begeleiding zijn, ook al is er geen sprake van druggebruik.

Doelgroep
 • Jongeren tot 25 jaar met een drugproblematiek of grenzeloos game- of gokgedrag.
 • Personen die geconfronteerd worden met druggebruik of grenzeloos game- of gokgedrag: ouders, familie en vrienden, ook al is de gebruiker zelf niet in begeleiding.
 • Kinderen (+12 jaar) met een druggebruikende ouder.
 • Personen met een ernstige drugproblematiek op zoek naar geschikte hulpverlening. Drugpunt staat in voor een gepaste doorverwijzing.
Doel

Een begeleiding is niet veroordelend: door open te praten over problemen, kunnen we tot inzichten komen. Het doel van de begeleiding is afhankelijk van de vraag van de cliënt en de omgeving. Het kan gaan over:

 • Correcte informatie over drugs en druggebruik krijgen.
 • Inzicht verwerven in het eigen functioneren en de rol die druggebruik daarin speelt.
 • Motivatie tot gedragsverandering stimuleren.
 • Ondersteund worden bij het onder controle krijgen van druggebruik.
Vertrouwelijk en gratis 
 • Ieder gesprek is vertrouwelijk: er wordt nooit inhoudelijke informatie gedeeld met derden.

 • Een drugprobleem heeft echter vaak een invloed op anderen, vandaar dat cliënten steeds gestimuleerd worden om in dialoog te gaan met hun omgeving.

 • De cliënt kan een attest van deelname krijgen.
 • Anonieme vragen via telefoon of mail zijn mogelijk.
 • Ieder contact is steeds volledig gratis.
Snel

Minimaal binnen de drie werkdagen na aanmelding, wordt een eerste kans tot gesprek geboden. Gesprekken kunnen op afspraak ook na de kantooruren plaatsvinden.

Voor wie dat wenst, kan een gesprek op een neutrale locatie in de eigen gemeente georganiseerd worden.

Berlare:
OCMW – Sociaal Huis
Baron Tibbaustraat 29a, 9290 Berlare

Zele:
Dienstencentrum
Lokerenbaan 43, 9240 Zele

Lokeren:
OCMW – Sociaal Huis
Lepelstraat 4, 9160 Lokeren

Overleg

Ook als huisarts, apotheker, leerlingenbegeleider, jeugdwerker of hulpverlener kan je op Drugpunt beroep doen wanneer je met drugproblemen geconfronteerd wordt, om: 

 • Een doorverwijzing af te toetsen
 • Een risico-inschatting te maken over het druggebruik van een cliënt.
 • De aanpak van een drugproblematiek binnen een eigen lopende begeleiding te bespreken.

  Ieder consult is gratis, vrijblijvend, vertrouwelijk en desgewenst anoniem

 

Contact

Wil je beroep doen op het begeleidingsaanbod of heb je vragen, neem dan contact op met de drugpreventiewerker van Drugpunt Lokeren - Berlare - Zele:
Hanne Van Eeckhout
hanne.vaneeckhout@drugpunt.be
 0485/91 00 11