Lokaal drugoverleg

De concrete Drugpuntwerking wordt gedreven vanuit het Lokaal Drugoverleg (LOD).
Elke gemeente heeft een LOD waarin alle sleutelfiguren van de gemeente worden samengebracht. Deze sleutelfiguren komen (in)direct in contact met de verschillende doelgroepen. 
Het lokaal drugoverleg is een instrument om antwoorden op lokale noden te formuleren en een lokaal preventiebeleid uit te stippelen. 

Indien u graag wil deelnemen aan de werkgroep, of de verslagen van de LOD's wil ontvangen, stuur gerust een mail.