Team

Er zijn twee drugpreventiewerkers actief in de regio Leie & Schelde: Ward Foulon en Tom Devoldere.

Je kan hen bereiken tijdens de kantooruren. Klik hier voor de contactgegevens. Spreek gerust een boodschap in als de telefoon niet beantwoord wordt.

Drugpreventie is geen zaak van twee mensen. Drugpunt Leie & Schelde kan rekenen op heel wat enthousiaste mensen die drugpreventie in praktijk brengen in jeugdbewegingen, scholen, sportclubs, op evenementen, ... Heel wat van die mensen nemen deel aan het Lokaal Overleg Drugs. Dankjewel!