Nieuwe zelftest gamen voor minderjarigen

Is gamen gewoon een leuke hobby voor jou? Of dreigt het uit de hand te lopen? Doe de test en check of het gamen riskant wordt. Afhankelijk van je score krijg je aan het einde van de test een advies. Gratis en anoniem.

Ouderavond GAMEN

Iedereen welkom donderdagavond 27/4 om 20u in OC De Route in Sint-Gillis-Waas!

 

Jongeren en gamen in Deinze

Zorg of zegen?

Tijdens schooljaar 2015-2016 vulden 1800 Deinse jongeren tussen 12 en 18 jaar een grote gamebevraging in. Van de bevraging werd een samenvattend rapport gemaakt, je kan het hieronder downloaden.

Het rapport geeft zicht op wat de jongeren spelen, hoe vaak en hoe lang ze dat doen, hoe ze dat gamen beleven, welke moeilijkheden ze daarbij ervaren en hoe hun ouders daar naar kijken.

Ouderavond What's in a game

'Mijn cliënt en middelengebruik': inspiratiebox en begeleidingslijn

"Hoe vul je met je cliënt met een verstandelijke beperking een begeleiding in als je vermoedt dat hij problematisch alcohol, cannabis of andere middelen gebruikt?"

In deze gids vind je een antwoord op deze vraag en worden tools aangeboden om de begeleiding rond een middelenprobleem concreet in te vullen.

Resultaten leerlingenbevragingen

De Vereniging voor Alcohol – en andere Drugproblemen (VAD) heeft zijn resultaten bekend gemaakt van hun jaarlijkse leerlingenbevraging bij jongeren van het secundair onderwijs voor het schooljaar 2014-2015. Hierbij werden de jongeren bevraagd over alcohol, tabak, cannabis, psychoactieve medicatie, gokken en gamen.

Resultaten bevraging doorverwijzers

In 2015 organiseerden we een bevraging bij (potentiële) doorverwijzers om zicht te krijgen op hun tevredenheid en vragen over ons begeleidingsaanbod. De resultaten zijn hier te vinden.

Inschrijving infoavond

Inschrijven kan onderstaand of via een mailtje naar Drugpunt Assenede-Evergem -->  laura.leroux@drugpunt.be .

Aanbod voor ouders

Als kleine kinderen groot worden

De vorming ‘Als kleine kinderen groot worden' wil ouders helpen om hierin hun weg te zoeken en gaat dieper in op volgende vragen:

Eigen-Wijs!

Eigen-wijs!  is de nieuwe naam waaronder er vanaf schooljaar 2015-2016 aan preventie wordt gedaan in de derde graad van het  lager onderwijs in Assenede.   Het vijfde leerjaar bespreekt gamen en schermtijd met het pakket ‘Vlucht naar Avatar’ en hetzesde leerjaar focust op alcohol met het pakket  ‘Lol zonder alcohol’. Beiden zijn lessenpakketten van de Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen.

Pagina's