Lokaal Overleg Drugs

De gemeenten Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke en Zelzate onderstrepen het belang om binnen de eigen gemeente, samen¬ met de eigen inwoners te werken aan een onderbouwd drugbeleid. De gemeenten gaan voor een globaal en samenhangend drugbeleid dat steunt op een lange termijnplanning.

De multifactoriële drugproblematiek brengt de nood aan een gespecialiseerd overleg met zich mee. We noemen dit het Lokaal Overleg Drugs (LOD). De drugproblematiek is een zaak van iedereen en participatie van de bevolking binnen een drugbeleid is heel belangrijk. Daarom zien we het LOD als een vergadering met mensen van de gemeente, die zich op een positieve manier willen engageren. We zien er op toe dat zo veel mogelijk sectoren waarbinnen de drugproblematiek in de breedste zin van het woord ter sprake komt, vertegenwoordigd zijn.

Zowel het jeugdwerk, de scholen, het gemeentebestuur, het OCMW, de politie, ouderverenigingen, de seniorenraad, hulpverleningsorganisaties,... hebben hun plaats binnen het lokaal drugoverleg. Daarbinnen is er respect voor ieders werkveld en trachten we samen te werken aan visie-ontwikkeling.

De gemeenten hoeven niet op zichzelf het warm water uit te vinden. Zij kunnen rekenen op de steun van de lokale drugpreventiewerker. Deze laatste wordt ondersteund door het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie dat op zijn beurt ondersteuning krijgt van de Vlaamse koepelorganisatie VAD.