Initiatieven

Principes :


De drugpreventiedienst heeft als doel problemen ten gevolge van middelengebruik voorkomen door preventie-activiteiten te organiseren. Dat betekent niet dat we als dienst druggebruik trachten te verhinderen, want we leven nu eenmaal in een druggebruikende maatschappij waarbij wij op vele factoren geen invloed hebben. We willen mensen wél op een verantwoorde en kritische manier leren omgaan met genotsmiddelen.

Een positieve gerichtheid binnen preventiewerk!
Omwille van een gedeelde verantwoordelijkheid, is het van het grootste belang dat de hele bevolking bij het opstellen van een drugbeleid betrokken wordt.
Preventie werkt binnen verschillende levensdomeinen zoals gezin, vrije tijd, onderwijs,...
Druggebruik komt niet alleen bij jongeren voor. Ons geloof in jongeren mag niet vervagen. We moeten er positief in investeren.
Binnen preventie vinden we het belangrijk objectieve informatie te geven en mensen niet te veroordelen.
Met onze preventieactiviteiten willen we mensen aan het denken zetten over het thema drugs, we willen het thema drugs bespreekbaar maken.