Lokaal Overleg Drugs

Zowel het jeugdwerk, de scholen, het gemeentebestuur, het OCMW, de politie, ouderverenigingen, de seniorenraad, hulpverleningsorganisaties,… hebben hun plaats binnen het lokaal drugoverleg. Daarbinnen is er respect voor ieders werkveld en trachten we samen te werken aan visie-ontwikkeling.

De gemeenten hoeven niet op zichzelf het warm water uit te vinden. Zij kunnen rekenen op de steun van de lokale drugpreventiewerker. Deze laatste wordt ondersteund door het Provinciaal Steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie dat op zijn beurt ondersteuning krijgt van de Vlaamse koepelorganisatie VAD.

Het is uiterst belangrijk om binnen elke gemeente te werken aan eigen noden. Daarom is er een Lokaal Overleg in Destelbergen, Melle, Merelbeke en Oosterzele. Vanuit deze overleggen ontstaan verschillende positieve initiatieven.