BOBTAIL : 0% alcohol, 100% cool

BOBtail

10 november Drugscongres: Alcohol en Nieuwe Psychoactieve Stoffen @drugscongres.be

DRUGSCONGRES - "Alcohol en NPS: Irrelevantie van het beleidsmatig verschil tussen legale en illegale drugs bewezen?"

FEEST WIJZER!

Feest Wijzer is een initiatief van VAD met ondersteuning van Gezonde Gemeente. Met Feest Wijzer geven fuiven en kleine festivals aan dat ze zich inzetten om een positief feestklimaat te creëren.

Uitgaansonderzoek VAD 2015: Minder cannabis, meer xtc, gebruikers beter geïnformeerd over de risico’s

VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) voert om de drie jaar een uitgaansonderzoek uit, om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft inzake alcohol- en druggebruik in het uitgaansleven. In 2015 werden 770 Vlaamse uitgaanders bevraagd. De enquêtes werden afgenomen in zowel clubs als op dance-events en op muziekfestivals. Doordat dit onderzoek al meer dan tien jaar loopt, laat het toe om een aantal evoluties in het uitgaansleven in kaart te brengen.

'Mijn cliënt en middelengebruik': inspiratiebox en begeleidingslijn

"Hoe vul je met je cliënt met een verstandelijke beperking een begeleiding in als je vermoedt dat hij problematisch alcohol, cannabis of andere middelen gebruikt?"

In deze gids vind je een antwoord op deze vraag en worden tools aangeboden om de begeleiding rond een middelenprobleem concreet in te vullen.

Lokaal Overleg Drugs De Pinte

Drugpunt vertrekt vanuit lokale noden en vragen. Het Lokaal Overleg Drugs speelt daarin een belangrijke rol. In het LOD worden op een constructieve manier noden in kaart gebracht en klemtonen voor drugpreventie gelegd. 

Ook in De Pinte is er reeds jaren een Lokaal Overleg Drugs actief. Wil je op de hoogte blijven van de werking van het LOD of wil je graag deelnemen aan de vergaderingen, neem dan contact op met Drugpunt Leie & Schelde.

Lokaal Overleg Drugs

Drugpunt Wetteren-Wichelen-Laarne organiseert enkele malen per jaar het lokaal Overleg Drugs met vertegenwoordiging van verschillende actoren en sectoren vanuit de drie gemeenten. Het overleg leent er zich toe om lokale noden, vragen helder te krijgen en zo op zoek te gaan naar adequate preventiestrategieën, acties en campagnes.

Lokaal Overleg Drugs Nazareth

Drugpunt vertrekt vanuit lokale noden en vragen. Het Lokaal Overleg Drugs speelt daarin een belangrijke rol. In het LOD worden op een constructieve manier noden in kaart gebracht en klemtonen voor drugpreventie gelegd. 

Ook in Nazareth is er reeds jaren een Lokaal Overleg Drugs actief. Wil je op de hoogte blijven van de werking van het LOD of wil je graag deelnemen aan de vergaderingen, neem dan contact op met Drugpunt Leie & Schelde.

Lokaal Overleg Drugs Deinze

Drugpunt vertrekt vanuit lokale noden en vragen. Het Lokaal Overleg Drugs speelt daarin een belangrijke rol. In het LOD worden op een constructieve manier noden in kaart gebracht en klemtonen voor drugpreventie gelegd. 

Ook in Deinze is er reeds jaren een Lokaal Overleg Drugs actief. Wil je op de hoogte blijven van de werking van het LOD of wil je graag deelnemen aan de vergaderingen, neem dan contact op met Drugpunt Leie & Scheldehttp://www.drugpunt.be/leie-schelde/contact.

Pagina's