Effe uitblazen

Een rijbewijs behalen is voor elke jongere een belangrijk moment. Van dit moment wil Drugpunt SMAK gebruik maken om jongeren preventief in te lichten over het gebruik van alcohol. Effe uitblazen richt zich naar jongeren die voor het eerst hun rijbewijs behalen en wil hen op een eenvoudige en laagdrempelige manier attent maken op de risico’s van rijden onder invloed van alcohol. Elke jongere krijgt bij het afhalen van het rijbewijs in het gemeentehuis van Aalter en Knesselare gratis een alcoholtester, een sleutelhanger en een postkaart met daarop preventieve tips over alcoholgebruik tijdens het uitgaan.

Uit het jaarverslag van de BIVV (2010) blijkt dat bestuurders tussen 18 en 24 jaar oud oververtegenwoordigd zijn in de ongevallenstatistieken (jaarverslag BIVV, 2010).

Meerdere internationale onderzoeken tonen aan dat jonge bestuurders onder invloed van alcohol grotere risico’s lopen op ongevallen dan oudere bestuurders. Bij een promillegehalte van 0,5 tot 0,79 promille is het relatieve risico op een fataal ongeval voor 16 tot 19-jarigen ongeveer 9 keer hoger dan dat voor bestuurders zonder alcohol, terwijl voor bestuurders van 20 jaar en ouder het risico ongeveer 2 keer groter is dan dat van bestuurders zonder alcohol. (onderzoek door steunpunt verkeersveiligheid, 2005).

Uit een ondervraging bij hogeschoolstudenten blijkt dat zij zich niet of in mindere mate bewust zijn van het feit dat hun leeftijdsgroep een verhoogd ongevallenrisico heeft bij het rijden onder invloed van alcohol. Ze erkennen wel de effecten van alcohol op de rijvaardigheid en geven er blijk van dat deze effecten soms al na 2 glazen optreden. Een gevoel van onveiligheid treedt echter pas bij een grotere hoeveelheid alcohol op de voorgrond. Bovendien overschat een deel van de studenten waarschijnlijk zijn rijvaardigheid.

Het merendeel van de ondervraagde studenten bestuurt occasioneel een voertuig na het drinken van teveel alcohol en rijdt occasioneel mee met een bestuurder die teveel gedronken heeft. Dat slechts 3% van de studenten dit gedrag minstens wekelijks stelde en slechts 6% minstens maandelijks is enigszins geruststellend. Dat neemt echter niet weg dat nog altijd ongeveer één derde van hen het afgelopen jaar zichzelf en anderen in gevaar bracht door te rijden onder invloed en nog meer van hen het risico namen om mee te rijden met een bestuurder onder invloed. (onderzoek door het steunpunt verkeersveiligheid, 2005).

Effe uitblazen is een initiatief ontwikkeld in samenwerking met de lokale politiezone Aalter-Knesselare. Naast een samenwerking tijdens de wintermaanden voor de campagne ‘Maak jezelf geen blaasjes wijs…’ is er dus ook een variant met alcoholtesters dat zich specifiek richt op het sensibiliseren van jonge bestuurders. De alcoholtesters blijven immers een handig hulpmiddel voor elke bestuurder om een indicatie te krijgen of het wel nog verstandig is om plaats te nemen achter het stuur. Vele chauffeurs kunnen dit immers niet altijd even goed inschatten.