Lokale monitor alcohol

Deze monitor is een instrument dat lokaal gebruikt kan worden om systematisch na te gaan in welke mate de wetgeving op de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 16 of 18 jaar in een bepaalde stad of gemeente wordt nageleefd door de distributiesector. De resultaten van de monitor geven steden en gemeenten een betrouwbaar inzicht in de mate waarin de detailhandel zich houdt aan de wettelijke leeftijdsgrens voor alcohol. Het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren is immers één van de belangrijkste maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. 

De lokale monitor wordt gebruikt binnen een lokaal alcoholbeleid. Hierbinnen kan het ingezet worden op het actieterrein ‘regels en handhaving’ of in het kader van lokale analyse om na te gaan of er bijvoorbeeld nood is aan meer informatie over de wetgeving rond de verkoop van alcohol aan minderjarigen.

Het rapport van de lokale monitor alcohol in Aalter-Knesselare kan je hier nalezen.