Nieuwsflash

Vanuit Drugpunt SMAK vinden we het belangrijk om onze intermediaire partners op regelmatige basis te informeren over nieuwe tendenzen en activiteiten binnen de sector in het algemeen en binnen onze regio in het bijzonder. Eén van de kanalen die we hiervoor gebruiken, is onze semesteriële nieuwsflash waarin we de meest opgemerkte zaken kort en bondig naar voor brengen.

Op deze pagina kan u de voorbije versies van onze nieuwsflash nog eens nalezen. Indien u over één van deze thema's verdere informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met Drugpunt SMAK via de contactgegevens op de contactpagina.