Wat ligt er op jouw tong

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat correct medicatiegebruik de levenskwaliteit verbetert. Toch blijkt uit onderzoek dat 2/3de van de mensen die medicatie voorgeschreven krijgen, deze niet of niet correct innemen.

Fout gebruik van medicatie heeft niet alleen als nadeel dat symptomen niet correct worden behandeld, maar brengt ook een risico op afhankelijkheid met zich mee.

Sommige mensen krijgen bovendien medicatie voorgeschreven door verschillende artsen. Hierdoor is het voor een arts niet makkelijk om een overzicht te houden over welke medicatie iemand inneemt. Zeker niet als je daarbij de medicatie in rekening brengt die men zonder voorschrift kan verkrijgen. We willen met deze campagne dan ook mensen stimuleren om met hun huisarts te overlopen welke medicatie ze nemen. De huisarts is immers als vertrouwenspersoon het best geplaatst om dit overzicht te behouden en kan hierdoor voorkomen dat mensen hun medicatie te lang of niet correct gebruiken.

Met de slogan “Wat ligt er op jouw tong” willen we mensen stimuleren om tijdens hun visite bij de huisarts telkens te bespreken of er wijzigingen zijn in hun medicatiegebruik. De arts krijgt op die manier een goed overzicht van het medicatiegebruik en kan bij eventuele knelpunten snel ingrijpen.

Naast deze affichecampagne hebben de lokale huisartsen en apothekers ook het engagement opgenomen om na te denken over een lokaal systeem waarmee ze samen beter kunnen opvolgen welke medicatie hun patiënt neemt. Dit overleg tussen de artsen van huisartsenkring WEMEHAK en de lokale apothekers wordt georganiseerd door het Lokaal Multidisciplinair Netwerk van het Meetjesland.

Door alle partijen te stimuleren hun deel van de verantwoordelijkheid op te nemen, kunnen we het verschil maken.

Deze campagne is ontwikkeld in samenwerking met de huisartsenkring WEMEHAK, de lokale apothekers en het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) van het Meetjesland.