Over ons

Drugpunt SMAK is de roepnaam voor de Interlokale vereniging Drugpreventie West Meetjesland (IDWM). Deze interlokale vereniging werd in 2002 opgericht met als doelstelling: 'De bevolking (jong en oud) verantwoord met alcohol en drugs leren omgaan en hulp bieden bij problemen als gevolg van gebruik'. Momenteel is Drugpunt SMAK actief in Aalter en Knesselare.

De basis van de werking steunt op de visietekst die werd vastgesteld door het Lokaal Overleg Middelengebruik en het Beheerscomité van de IDWM en bekrachtigd werd door de gemeenteraden van alle deelnemende gemeentes. Daarnaast sluit het beleid aan bij de provinciale en Vlaamse visie op lokaal drugbeleid en wordt geconcretiseerd in een actieplan dat jaarlijks wordt goedgekeurd door de verschillende gemeenteraden.

Drugpunt SMAK is een initiatief van: Aalter en Knesselare.