Lokaal Drugoverleg

De concrete Drugpuntwerking wordt gedreven vanuit het Lokaal Drugoverleg (LOD). 
Elke gemeente heeft een LOD waarin alle sleutelfiguren van de gemeente worden samengebracht. Deze sleutelfiguren komen (in)direct in contact met de verschillende doelgroepen. 
Het lokaal drugoverleg is een instrument om antwoorden op lokale noden te formuleren en een lokaal preventiebeleid uit te stippelen. 

Drugpunt Waas ondersteunt 4 Lokale Drugoverleggen. Voor meer informatie over dat specifiek overleg, kunt u hier verder klikken:

Indien u graag wil deelnemen aan de werkgroep, of de verslagen van de LOD's wil ontvangen, neem dan gerust contact op.